Her YaŞta
agesa-logo

Büyük Cesaret: Latife Tekin

 Büyük Cesaret: Latife Tekin

Kalemi ile Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiş Latife Tekin’in yazarlık yolculuğu plansızca girilen bir patika gibi başlamış. Kendi deyimiyle; yazar olmaya çalışmamış yazarlık başına gelmiş. 1983 yılında ilk kitabı Sevgili Arsız Ölüm yayımlandığında 26 yaşında yaşında olan Tekin’in hayatı 31 Aralık 1957’de Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Karacafenk Köyü’nde başladı. 1966 yılında ailesiyle birlikte İstanbul, Beşiktaş’ta gecekondu mahallelerinden birine yerleştiler. Hayatındaki bu büyük değişiklikle birlikte yeni yaşamına adapte olmaya çalışan Latife Tekin, ilk ve orta öğrenimine İstanbul’da devam etti ve 7 kardeşin arasında liseyi bitirebilen tek çocuk oldu. Lise yıllarında politik hareketlere katıldı. Bu yıllardan itibaren İstanbul’un fabrika bölgelerinde ve gecekondu mahallelerinde çalıştı.

1974’te Beşiktaş Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1976-1977 yılları arasında İstanbul Telefon Başmüdürlüğü’nde memur olarak çalıştı. Doğum nedeniyle işinden ayrıldı ve geri dönmedi. Yazarlık kariyeri de bu noktadan sonra başladı. Hayatın dertlerine ve sıkıntılarına yazarak direnmeye çalıştığını ifade eden Tekin’in romanları da yoksulluk ve göç temaları çerçevesinde şekillendi.

1997 yılında Bodrum’un Gümüşlük beldesine yerleşti, Farklı disiplinlerden kişiler ve kuruluşların buluşmaları ihtiyacı doğmasıyla, sekizi de Türkiye’den, on üçü Ortadoğu ülkelerinden olmak üzere yirmi bir yaratıcı profesyonelle Gümüşlük Akademisi’nin kurulmasına öncülük etti. 1997 yılından bu yana da Gümüşlük’te yaşayan yazarın romanları ile birlikte deneme, senaryo ve anı-öykü türünde de eserleri vardır.

Latife Tekin’in Eserleri

Yazının başında da bahsettiğimiz gibi Latife Tekin, edebiyat dünyasına 1983 yılında yayımlanan Sevgili Arsız Ölüm’le girdi. Göç ve yoksulluk gibi temaları kendi dil ve anlatım tarzıyla işleyen farklı bir roman tarzı vardır. Romanda, Alacüvek Köyü’nden göçen Aktaş ailesinin büyük şehrin varoşlarına yerleşmesi ve yaklaşık yirmi beş yıllık yaşam mücadelesi, roman kişilerinden biri olan ailenin küçük kızı Dirmit’in bakış açısından anlatılır. Yazarın bütün eserleri sırasıyla aşağıdaki gibidir:

Romanları

  Sevgili Arsız Ölüm(1983)

Berci Kristin Çöp Masalları (1984)

Gece Dersleri (1986)

Buzdan Kılıçlar (1989)

Aşk İşaretleri (1995)

Ormanda Ölüm Yokmuş (2001)

Unutma Bahçesi (2004)

Muinar (2006)

Rüyalar ve Uyanışlar Defteri (2009)

Manves City (2018)

Sürüklenme (2018)

Zamansız (2022) Senaryo

Bir Yudum Sevgi (1984) Anı

Gümüşlük Akademisi (1997)

Aldığı Ödüller

1984 yılında beyaz perdeye aktarılan Atıf Yılmaz’ın yönettiği, senaryosunu Latife Tekin’in yazdığı “Bir Yudum Sevgi” adlı film, 1984 Antalya Film Festivali’nde Altın Portakal, 1986 Uluslararası İstanbul Sinema Günleri’nde En İyi Film ödüllerini aldı. 2004 yılında yayımlanan “Unutma Bahçesi” adlı romanı 2006 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü kazandı.

Gümüşlük Akademisi

1995 yılında kurulan vakfın resmi adı, Gümüşlük Akademisi Sanat, Kültür, Ekoloji ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi Vakfı. İnsana, topluma, doğaya, sanata ilişkin yeni düşünceleri buluşturmak, yeni bir dünyanın olanaklarını araştırmak, çeşitli deneyimlerin ve duyarlılıkların aktarılması ve paylaşılmasına olanak sağlamak vakfın kendi anlatımıyla başlıca varlık nedenidir.

Akademide resim, heykel, seramik gibi çalışma alanlarına ilişkin atölyeler; edebiyat, felsefe ve bilim çalışmaları için salonlar ve kitaplık; konaklama için stüdyo evler; yemek-içmek için lokal; tiyatro, müzik sinema gösterimleri ve toplu çalışmalar için 450 kişilik bir amfitiyatro yer almaktadır.

Akademide her sene yeniden belirlenen bir ana tema üzerinden çalışma programları hazırlanır. Bu programlar, Gümüşlük Akademisi Vakfı’nın yanı sıra, ülkeden ve dünyadan davet edilen, alanında yetkin kişilerle vakfa başvuran ve projesi danışma kurulunca uygun görülen kişiler tarafından yürütülür.

İNSANLAR & HİKAYELER YAŞAMA SANATI YENİ NE VAR?

Diğer Öneriler