Her YaŞta
agesa-logo

Aktif Vatandaşlık Nedir?

 Aktif Vatandaşlık Nedir?

Aktif vatandaşlık toplumsal sorunlara çözüm üretmek, insanlığa ve ülke geneline katkı sağlamak gibi pek çok kavramı bünyesinde barındırır. Vatandaşlık görevleri içinde yer alan; çevreye veya topluma katkı sağlayan davranışlarda bulunmak, oy vermek, vergi ödemek, devlet malını korumak ve ona zarar vermemek gibi temel konu başlıkları aktif vatandaşlık kavramını öne çıkarır. Peki, aynı anda herkesin çıkar, ihtiyaç ve amaçlarını koruyan aktif vatandaşlığa dair neler yapabiliriz?

Aktif Vatandaşlık Neden Önemlidir?

Her birimiz önce kendimiz ve sevdiklerimiz için en iyisini isteriz, öyle değil mi? Bundan ötürü özelden genele uzanan pek çok faydalı adımı takip ederek hem bireysel hayatlarımız hem de kolektif yaşam adına büyük farklar yaratabiliriz. Bunu, herkesin kendi kapısının önünü süpürmesi gibi düşünmek hiç de yanlış olmaz. İşte aktif vatandaşlığın önemi tam olarak burada gizli.

Toplumsal Sorunlara Karşı Aktif Vatandaşlık: Neler Yapılabilir?

Toplumsal sorunlar yalnızca bizim ülkemizin değil, dünyanın her yerinde geçerliliği daim olan bir durumdur. Canımızı sıkması muhtemel pek çok toplumsal sorunlar, toplumdaki yozlaşmış değerler, bilinçsizlik, cehalet ve eğitimsizlik gibi kavramlara dayanmakla birlikte zaman zaman bu nedenler önlenmesi mümkün olmayan spesifik kriz anlarından ötürü de gerçekleşebilir. Konu her zaman değişir ancak şunu unutmamak gerekir ki toplumsal sorunlar irili ufaklı biçimde dünyanın neresine giderseniz gidin daima var olmaya devam edecek. Peki, bizim sorumluluklarımız, görev ve ödevlerimiz neler? Elbette kendi kapımızın önünü süpürmek adına bir şeyler yapmamız gerekiyor değil mi?

En başta ailede başlaması gereken bir bilinç olduğunu söylemek gerekiyor. Evden başlayan bu çizgi okula dek uzanıyor. Sosyal ve akademik hayatla da devamı geliyor. Bu noktada farklı koşullarda yetişen her bireyin mutlaka kendi ödev ve sorumluluklarının bilincinde olması gerekiyor. Doğru sulanan bir fidanın filiz vermemesi mümkün mü?

Gelin, hem gençliğe hem de güzel memleketimize fayda sağlayan aktif vatandaşlık adına farkındalık sağlayan yöntemlere bir göz atalım!

Gençlerde Aktif Vatandaşlık: İşe Yarar Yöntemler ve Örnekler

Aktif vatandaşlık örneklerine göz attığımızda neler yapılabileceğini şu şekilde listelemek mümkün:

● Büyükler tarafından doğru örnek olunması çocukluk döneminden itibaren bireylerin vatandaşlıkta aktifliğinin sağlanması adına etkili bir başlangıçtır.
● Topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan her genç, toplumun yararına olan davranışlar sergiler ve çevresindekilere bunu aşılar.
● Çevre temizliği, kan bağışı gibi konularda gerçekleşen farkındalık etkinlikleri, yine bu konuya ilişkin işe yarar yöntemler arasındadır.
● Aktif her vatandaş çevresini korur, geri dönüşüm uygulamalarına hayatında daha çok yer verir.
● Hak ve özgürlükleri hakkında bilgi sahibi olmak aktif vatandaşlık özelliği taşıyan 7’den 70’e her bireyin ortak özelliklerindendir.
● Aktif olarak oy kullanmak, seçimleri tatil mantığıyla karşılamamak ve oy verme işlemini tüm kurallara harfiyen uyarak gerçekleştirmek aktif vatandaşlığın olmazsa olmazlarındandır.
● Devlet malı olarak adlandırılan obje veya demirbaşlara zarar vermemenin yanı sıra aktif vatandaşlık algısını taşıyan herkes onları koruyup iyi bakmanın bütünün hayrına olduğunun farkındadır.
● Vergi ödemeleriyle bütüne destek olan aktif vatandaşlar, normal şartlarda vergilerin yine kendisine dönen hizmetlerin bir tohumu olduğunun bilincindedir.

Aktif Vatandaşlık Eğitimi: Okullarda Nasıl Uygulanabilir?

Aktif vatandaşlık; yalnızca lise kademesinde değil, başlangıcı ilkokul ve ortaokula dayanması gereken bir kavramdır. Tıpkı bir tohumun yetişmek için gerekli zaman, koşullar ve birikime ihtiyaç duyması gibi her birey de aktif vatandaşlık kavramını içselleştirmek adına onunla daha erken yaşlarda tanışmaya gerek duyar. Bu noktada her çocuğun ve gencin içinde aidiyet hissinin yeşertilmesi gerektiği ve okullarda bunun nasıl uygulanabileceği ise önemli ara başlıklar arasında kendini gösteriyor.

Derslerin üniteleri içerisine -ilk kademelerde daha az olmak kaydıyla- ilave edilerek en başta bu kavramla tanışılması sağlanabilir. Bu sayede öğrenciler bu aşinalığı sağladıktan sonraki yaşlarında destekleyici olmaları muhtemel bu kavrama daha sıkı sarılabilirler. Konferanslar, okullarda gerçekleştirilen söyleşiler, münazara kulüpleri, okul kulüpleri ve bu topluluklar özelinde gerçekleştirilen özel etkinlikler; aktif vatandaşlığın küçük yaşlardan gençlik döneminin sonuna dek her birey adına başlı başına bir değer olabilmesini sağlıyor.

Tüm bu aksiyonları izlerken; ödüllendirme veya öğrencilerin konuya ilişkin herhangi bir başarı kazanması durumunda okul önünde düzenlenen törenlerde bunun kutlanması gibi adımlar da oldukça değerli. Bu sayede, gençlerin bu kavrama dair pozitif ve güven dolu hatıralar oluşturması sağlanırken, aktif vatandaşlık değerinin gençliğin zihninde uzun vadede daha kalıcı olmasının önü açılıyor.

KAYNAKÇA

http://www.eab.org.tr/eab/2009/pdf/181.pdf

YENİ NE VAR?

Diğer Öneriler