Her YaŞta
agesa-logo

Her Yaşta Fonu Açıklandı

 Her Yaşta Fonu Açıklandı


Yaşlı hakları konusunda farkındalık yaratmak, yaş ayrımcılığına dikkat çekmek için yola çıkan ve bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yürüten Her Yaşta Projesi, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı yürütücülüğünde, Her Yaşta Fonu ile yoluna devam ediyor. AgeSA Hayat ve Emeklilik işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirilen Her Yaşta Fonu kapsamında Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği, Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, Türkiye Alzheimer Derneği, Yaşlanma Çalışmaları Derneği desteklenecek.

Türkiye’nin en kapsamlı yaşlılık araştırmasına verdiği destekle yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen AgeSa Hayat ve Emeklilik Her Yaşta projesinin ardından, Her Yaşta Fonu ile sivil toplum kuruluşlarına destek olmayı sürdürüyor.

Yaşlılık alanında çalışmalar yapan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim gibi alanlarda biriktirmiş olduğu tecrübeyi yaşlılarla genişletmeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşlarına yönelik hazırlanan Her Yaşta Fonu kapsamında 4 STK’nın 5 farklı projesine hibe desteği sağlanacak.

Seçilen STK’ların oluşturdukları projelerle, Türkiye’de yaşlanma ve yaş ayrımcılığı konusunda yapılan çalışmaların şekillenmesinde itici bir güç oluşturulması hedefleniyor.

Otobiyografik görüşmeler 

Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ) tarafından sunulan proje 30 tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden öğrenciyle yürütülecek. Toplumsal barışa hizmet edecek önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olması için çalışmalar yapan Bir İZ Derneği, başta kadınlar, mülteciler, çoçuklar ve yaşlılar olmak üzere bireyi güçlendirmeyi merkeze alan projeler gerçekleştiriyor. Bir İZ Derneği, bu destekle 65 yaş üstü toplam 60 kişinin öz yaşam hikayelerini anlatı yolu ile kayıt altına alarak, psikososyal iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla İZ Bırakıyoruz projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında 6 otobiyografik röportaj, 3 grup çalışması ve 30 öğrencinin gerçekleştirdiği görüşmelerin değerlendirildiği altı süpervizyon toplantısı düzenlenecek. Bir İZ Derneği, proje için oluşturulacak internet sitesi ve hazırlanacak raporu ve hazırlanan hikayelerle proje bulgularını daha geniş bir kitleyle paylaşacak.

Demans Simülatörü hazırlanacak

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği tarafından yürütülen proje 60’lı yaşlardan itibaren hayat kalitesini çok etkileyen demansı anlamak üzere yola çıkıyor.  Dernek, yaşlanmakta olan kişilerin günlük yaşam kalitelerini artıracak bilişsel ve psikososyal yöntemleri hayata geçirmek, aktif yaşlanma sürecine destek olmak ve bu sürece katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağlanan hibe desteği ile “Demans Simülatörü: Demansı Anlamanın İnteraktif Yolu” projesi hayata geçirilecek. Proje kapsamında derneğin çalışmaları arasında yer alan Demans Simülatörü uygulaması ile ilgili bir eğitim modülü hazırlanacak ve bir ölçme değerlendirme sistemi oluşturulacak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji bölümü 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinden oluşan toplam 100 öğrenci ile gerçekleştirilecek simulasyon çalışması ile demanstan en çok etkilenen yaşlı bireylerin gereksinimleri ve ihtiyaçları karşılanacak, yaşam kalitelerini artıracak etkin çözümlere ve uygulamalara katkıda bulunacak.

Hasta yakınlarına odaklanacak

Türkiye Alzheimer Derneği hasta yakınlarının yaşadığı süreçlere odaklanacak. Dernek, Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda insanların bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Fon desteğiyle “Alzheimer Hastalarına Bakım Veren Kadınların Sertifikalı Eğitimi” projesi yürütülecek. Proje ile bakım veren kadınların akrabalarına bakarken edindikleri becerilerin tasdiklenmesi, belgelendirilmesi sağlanacak; demans mağduru ailelerin sorunlarını ele almak üzere kampanya ve bilinçlendirme çalışması yapılacak. Proje, toplumda yaygın olan sosyal damgalamayla mücadele etme hedefi de taşıyor.

Yaşlılara yönelik ihlaller 

Yaşlanma Çalışmaları Derneği (Senex) odağına hem yaşlılara yönelik şiddet ve ihlalleri; hem de yaşlı dostu mekanları alıyor. SENEX, insan haklarına özenli, toplumsal cinsiyeti önceleyen bir yaklaşımla; öğrenme programları, akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar, sanat faaliyetleri ve izleme çalışmalarına odaklanıyor. Fon kapsamında “SOLIS-e: Yaş Dostu Mekanları ve Hak Temelli Hizmetleri Planlamak” projesine ve “Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi” projesine hibe desteği verilecek.

“SOLIS-e: Yaş Dostu Mekanları ve Hak Temelli Hizmetleri Planlamak” kapsamında, hak temelli yaş dostu çevrelerin ve hizmetlerin nasıl oluşturulabileceği sorusu merkeze alınıyor. Bu konuda bilgilendirici ve yaratıcı eğitimleri içeren bir öğrenme programı hazırlanacak, açık kaynak bir internet sitesi kurulacak. İnternet sitesi veri okuryazarlığı, toplumsal cinsiyet, yaş ayrımcılığı, yaş dostu çevre ve hizmetler yaratmak, kapsayıcılık ve katılım başlıklarında 5 ana modülden oluşacak. SOLIS-e öğrenme programı; yaş dostu çevre geliştirilmesi konusunda çalışan, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve araştırmacılar gibi konuyla ilgili kişilere iki dönemde sunulacak.

Ocak 2021’de başlayan “Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi” projesi ise yaşlılara yönelik şiddet, istismar, ihmal, ihlal ve ayrımcılıkla ilgili izleme ve raporlama çalışmaları yapacak. Proje kapsamında “yaşlı” anahtar kelimesi ile medyada yer alan haberler günlük olarak taranarak, ihmal, şiddet, istismar, hak ihlali ve ayrımcılık vakaları düzenli olarak arşivlenecek. Türkçe ve İngilizce olmak üzere toplam 24 adet aylık izleme raporu, 6 aylık ve 12 aylık olmak üzere toplamda 2 tane genişletilmiş izleme raporu yayınlayacak. Konuyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla yerel yönetimlere ve ilgili kurumlara yönelik 2 adet atölye çalışması gerçekleştirecek.

GÖNÜLLÜLÜK Güncel Haberler HER YAŞTA YAŞAMA SANATI

Diğer Öneriler