Her YaŞta
agesa-logo

Çalışma Yaşı Yükseliyor

 Çalışma Yaşı Yükseliyor

Dünyada yaş kriterlerinin değişmesi, insan ömrünün artması ve çalışma yaşının uzaması, gümüş ekonomi kavramını da beraberinde getirdi. Artık insanlar 40’ından sonra emekli olmayı düşünmek yerine, iş alanlarını değiştiren cesur adımlar atıyor. Buna karşılık çalışma yaşı da uzadı ve artık çalışma hayatında +60 insanlara daha sık rastlanıyor. Türkiye’de 55-64 yaş arası çalışan nüfus oranı da giderek artıyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı, her kesimden ve her yaştan insanın bayramı. Farklı yaş kesimlerinden çalışma hayatına katılan insanlar arasında ilerleyen yaşlardaki insanlar da var.

Türkiye iş gücü piyasasına baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu Verileri yaşlı nüfusun çalışma hayatında etkin rol aldığını ortaya koyuyor:

-50-64 yaş aralığındaki işgücü, toplam işgücü arzının yüzde 18’ini oluşturuyor.

-Bu rakamın yüzde 45’i kendi hesabına çalışırken, yüzde 28’i ücretli ya da maaşlı, yüzde 7’si işveren diğer kesim ise ücretsiz aile işçisi.

-Bu yaş grubundaki yüzde 21’lik kesim ise çeşitli nedenlerle işgücüne dâhil olmuyor. Bu nedenlerin başında yüzde 54’le emekli olma, yüzde 22’yle ev işleri, yüzde 20’yle mevsimlik iş var. Yüzde 18,2’lik kesim engelli, yaşlı ya da hasta olduğunu, yüzde 16’lık kesim çalışmaya hazır olmasına rağmen iş aramadığını, yüzde 15,9’luk kesim ise iş bulma ümidi olmadığını söylüyor.

-55 yaş üstündeki kişilerin işsizlik oranı yüzde 3,5 iken bunların yüzde 42’si işini kaybettiğini, yüzde 26’sı işinden ayrıldığı/emekli olduğunu, yüzde 10’u ise işten çıkarıldığını belirtiyor.

Emeklilik yaşı kademeli artıyor

Yapılan kanun değişiklikleriyle beraber Türkiye’de emeklilik yaşı yeniden düzenlendi. Emeklilik yaşının kademeli artmasıyla beraber 55-64 yaş arasındaki kişilerin istihdam oranı da değişti.

Euronews Türkçe’nin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden yola çıkarak yaptığı analize göre, Türkiye’de 2008’deki kanun değişikliğinin ardından 55-64 yaş arası istihdam bazı yıllardaki küçük dalgalanmalara rağmen kademeli olarak arttı.

Buna göre 55-64 yaş arası istihdam 2008’de yüzde 27,5 iken bu oran 2018’de yüzde 35,3’e yükseldi. Bu da son 10 senede 55-64 yaş arası istihdamın yüzde 28,4 arttığı anlamına geliyor.
Aynı dönemde 15 yaş üstü istihdam ise yüzde 41,7’den yüzde yüzde 47,4’e yükseldi. Bu da son 10 yılda yüzde 13,6 artışa denk geliyor.

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin ortalamasına bakıldığında 2008’de yüzde 53,4 olan istihdam oranının 2018’de yüde 54,1’e çıktığı görülüyor. AB’de 2008’de yüzde 45,4 olan 55-64 yaş arası istihdam oranı 2018’de yüzde 58,7’e yükselmiş. Bu da yüzde 29,3 artış demek.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 55–64 yaş arası istihdam oranı Türkiye’den yüksek. Türkiye’de bu yaş grubunun istihdam oranı 2018’de yüzde 35,3 olurken, AB’de yüzde 58,7.

Cinsiyet farkı var

Türkiye’de 55-64 yaş arası 5 kadından sadece 1’i çalışıyor. Türkiye’de 2018’de 15 yaş üstünde erkeklerde yüzde 65,7 olan istihdam oranı kadınlarda yüzde 51,3. Buna karşın, 55-64 yaş arasına bakıldığında erkeklerde yüzde 29,4 olan istihdam oranı kadınlarda yüzde 19,7 oluyor. Aynı oran AB’de yüzde 52,4.

Güncel Haberler HER YAŞTA

Diğer Öneriler